ระบบทัชสกรีน (touch screen) กับ ระบบมัลติทัช (multi touch) นั้นต่างกันอย่างไร ?

ปัจจุบันสามารถรองรับคำสั่งผ่านหน้าจอสัมผัสได้หลายจุดพร้อมกัน เรียกว่า มัลติทัช (multi touch) ทำให้มี....

Continue reading