ม่านไฟฟ้าอัจฉริยะ ควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่น บนสมาร์ทโฟน อุปกรณ์สมาร์ทโฮม จาก PROMA ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการเปิดปิดม่านจากคำสั่งเสียง หรือควบคุมจากสมาร์ทโฟน ที่จะทำให้คุณสะดวกสบาย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความเป็นอยู่ในบ้านของคุณให้ดีขึ้น ใช้ชีวิตง่ายขึ้น รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้นในโลกยุคใหม่

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

Show sidebar